เรื่องราวและภัยธรรมชาติทั่วโลก (19 มีนาคม 2566)

เรื่องราวและภัยธรรมชาติทั่วโลก (19 มีนาคม 2566)

Duration: 00:13:27

Size: 12.44 Mb

Published: 19 Maret 2023

Listen: 48.934

Likes: 0


เรื่องราวและภัยธรรมชาติทั่วโลก (19 มีนาคม 2566)

ช่องนี้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆ น่าอัศจรรย์ และเรื่องของธรรมชาติ ภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น:
1) อุทกภัย: น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน
2) วาตภัย: พายุทอร์นาโด พายุไซนร้อน ไต้ฝุ่น พายุหิมะลูกเห็บ เฮอริเคน ภัยแล้ง ภัยหนาว
3) อัคคีภัย: ไฟป่า ไฟไหม้ หมอกควัน
4) ธรณีพิบัติภัย: แผ่นดินไหว สึนามิ ดินโคลนถล่ม ภูเขาไฟระเบิด หิมะถล่ม น้ำแข็งถล่ม หลุมหยุบ ภูเขาไฟระเบิด เปลือกโลกเคลื่อนตัว
5) ภัยพิบัติ: โรคระบาดในคนและสัตว์ ภาวะโลกร้อน

#เดอะเนเจอร์ #ภัยธรรมชาติ #น้ำท่วม #สภาพอากาศ #ข่าว #พายุทราย #ฝน #พายุทอร์นาโด #หิมะ #พายุหิมะ #พายุ #ลูกเห็บ #ดินถล่ม #หิมะถล่ม #พายุเฮอริเคน #แผ่นดินไหว #ข่าววันนี้ #เกิดอะไรขึ้นบนโลกวันนี้ #ข่าวรอบโลก #ทอร์นาโด #ภัยพิบัติ #สึนามิ